תקנון האתר

linfosh.co.il

 

תקנון

 1. בשימוש באתר זה הנך נותן את הסכמתך לפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש ובמדיניות הפרטיות .

 

 1. הנך מאשר בזאת כי קראת ומסכים לתנאים המפורטים בתקנון.

 

 

 1. אם אינך מסכים לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש באופן מלא, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר.

 

 1. עיסוי גלילי הינו עוסק, הבעלים והמפעיל של אתר לנפוש (להלן :"הבעלים") (linfosh.co.il) תנאי השימוש המפורטים להלן נועדו להסדיר את הגלישה באתר.

 

 

 1. פרטי יצירת קשר בכל שאלה בטלפון 0723970485 .

 

 1. הגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן בתקנון זה ובמדיניות הפרטיות"). בתקנון השימוש המילה "שימוש" על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או שימוש באחד משירותי/מוצרי האתר ו/או כל שימוש אחר באתר.

 

 

 1. הפנייה באתר ו/או בתקנון השימוש הינה בלשון נקבה או זכר אולם מתייחסת תמיד גם למין השני וללשון רבים.

 

 1. האתר מיועד לציבור בכללותו ועל כן המידע המובא בו אינו פרטני כלפי משתמש ספציפי.

 

 

 1. השימוש באתר, הינו באחריותך בלבד. על כן נבקשך לקרוא בעיון את תקנון השימוש ומדיניות הפרטיות טרם שימושך באתר.

 

 1. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בצפון תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון השימוש ולשימוש באתר.

 

 1. התכנים, השירותים והמידע המוצעים לך באתר מוצעים AS IS , מנהלי האתר, הבעלים, המפעילים לא יישאו בכל אחריות מכל סוג שהוא להתאמתם לצרכיך ו/או למטרותיך.

 

 1. יובהר ויודגש כי האתר מפעיל מערכת תיווך בין הגולשים לבין הצדדים השלישיים (מעסים או אתרי נופש), ואין כל התחייבות ו / או כל אחריות המוטלת על הבעלים או מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הפרעה ו/או כל מחלוקת מכל מין וסוג שייגרמו למי מהצדדים.

 

 1. הבעלים דוחים כל אחריות המוטלת עליהם במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות בגין הפרעה בשימוש באתר ו/או הימצאותם של וירוסים או קבצים הרסניים ו/או שירותי הצד השלישי, והמידע שבאתר.

 

 

 1. יובהר כי הבעלים לא ישאו בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהשימוש בשירותי האתר ו/או שירותי הצד השלישי.

 

 

 1. הבעלים אינם אחראים בכל צורה שהיא לשירותי הצד השלישי ו/או להתנהלות הלקוחות שמגיעים לצד השלישי דרך האתר וכן לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות באתר.

 

 1. כל מה שמתפרסם באתר, הינו בבחינת המלצה בלבד, ואין בהם כדי לחייב את החברה ו/או להטיל עליה אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות הגולשים בהסתמך על אותה המלצה ועל בסיסה. האחריות על תוכנם של הפרסומים ו/או של ההמלצות הגלומות בהם היא על הכותבים ו/או המפרסמים בעצמם ו/או על המוציאים לאור הרלבנטיים, הכול על פי נסיבות העניין

 

 

 1. כל שימוש באתר ייעשה על אחריותך הבלעדית בלבד, בין אם הנך צד שלישי שמפרסם בית עסק ו/או הנך לקוח שצורך את השירותים שמפרסמים צדדים שלישיים באתר.

 

 1. כל השירותים אשר ניתנים באתר ו/או על ידי צד שלישי באתר וכל שירות קיים ו/או עתידי שיוצע לגולשים באתר הינם באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישים המפעילים אותם.

 

 1. אתר לנפוש גובה תמורה עבור תיווך מהגולשים שמזמינים אחד מהשירותים המוצעים באתר, התמורה מתקבלת עבור תיווך בלבד, לאחר קבלת השירות לא ניתן לקבל החזר תמורה.

 

 

 1. לא תוטל אחריות על הבעלים בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות פלילית, נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, בין אם הנך גולש באתר או צד שלישי שמפרסם את עסקו באתר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והנך מצהיר בזאת, כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי.